Kia Forte Turbo Forum banner

Turbo Tamiri - Turbo Fiyatları Turbocu - Turboturkiye.com

843 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  turboturkiye
Yetenek Turbo Otomotiv kendi prensipleri ve ilkeleri doğrultusun'da orjinal yedek parça ve tamir takımın'dan asla ödün vermeden
turbo tamiri ve satışı yapmaktadır. Türkiye geneline ücretsiz kargo imkanları ile bir çok sanayi esnafının tercih ettiği bir firmadır..
Garret Turbo ,KKK Turbo ,Schwitzer Turbo ,BorgWarner Turbo , Holset Turbo , IHI Turbo , Mutsubıshı Turbo Tamir ve Satışında Tercih Sebebidir.

Genç ve Dinamik Ekibi ile Teknoloji ve Bilgiyi Bir Arada Yürüterek Sektörün Öncü Firmaları Arasında Yer Almak İçin Yolunda İlerlemektedir..!


Turbo Tamiri ve Turbo Fiyatları

Turbo Turkiye - Türkiye'nin Turbo Servisi - Turbo Tamiri - Turbocu Turbocu - 1 Y?l Garantili Turbo Tamiri - Orjinal Tamir Tak?m?
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top